(Her)Opening Kiosk

Zondag 23 september 2018 (her)opent Fanfare Wilhelmina op muzikale wijze de Vlierdense muziekkiosk.  Na het betreurenswaardige incident tijdens de afgelopen jaarwisseling, was er wat betreft de renovatie van de kiosk…

0 Reacties