Harrie van Otterdijk koninklijk onderscheiden

Fanfare Wilhelmina is vanmorgen in alle vroegte in vol ornaat aangetreden om het Deurnese college van B&W naar de woning van Harrie van Otterdijk te begeleiden.

Daar ontving een verraste Harrie (71 jaar zeer verdienstelijk lid van onze vereniging) van burgemeester Mak de onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.

Een mooie blijk van waardering voor een lange en brede maatschappelijke inzet (zie ook het Weekblad voor Deurne) van ‘onze’ Harrie.

Begrijpelijk dat onze dirigent Mari van Gils bij de serenade, er letterlijk voor op de achtergrond is getreden om als invalbassist een toontje lager te gaan spelen! Harrie gefeliciteerd!