(Her)Opening Kiosk

Zondag 23 september 2018 (her)opent Fanfare Wilhelmina op muzikale wijze de Vlierdense muziekkiosk. 

Na het betreurenswaardige incident tijdens de afgelopen jaarwisseling, was er wat betreft de renovatie van de kiosk geen uitstel meer mogelijk. Gelukkig vond Wilhelmina in de Gemeente Deurne een goede financiële partner om de bijhorende kosten gedekt te krijgen. Ook konden er met bouwbedrijf Coppens goede afspraken worden gemaakt om met de vrijwillige inzet van fanfareleden de kosten laag te houden.

Met het beeldmateriaal op deze pagina geven wij graag een impressie van de toch wel grote klus van de afgelopen maanden. Wij hopen deze periode zondag de 23e daarom op passende wijze af te sluiten met een gevarieerd programma met in elk geval een hapje, drankje en een goed stuk muziek! Om 10.45 uur marcheert de fanfare inclusief drumband van ’t Huis naar de Kiosk. Komt u ook! Welkom!